Musträstas – Turdus merula

Musträstas – Turdus merula